Metals are ou passion

Ettevõttest


Eesti Metall OÜ alustas musta ning värvilise vanametalli kokkuostuga Jõgeva osakonnas 2000. aastal. Ettevõte on järjekindlalt kasvanud ning tänaseks on avatud kaheksa kokkuostupunkti Eestis, kaks Lätis ja üks Venemaal.

2008. aastal moodustasid CRONIMET Estonia OÜ ja Eesti Metall OÜ ühisettevõtte, mille nimeks sai CRONIMET Eesti Metall OÜ.

Ühisettevõte tegeleb lisaks erinevate metallide importimisele ja töötlemisele ka kaablite, elektroonikajäätmete, trafode ja akude kokkuostu ning käitlemisega. Samuti pakub ettevõte teenuseid ja terviklahendusi vanametalli kogumiseks ja demontaažiks kliendi territooriumil.

Kuna CRONIMET Eesti Metall OÜ tegevus on tihedalt seotud jäätmekäitlusega, pöörame üha rohkem tähelepanu loodushoiule. Ettevõtte tegevusest tuleneva keskkonnamõju vähendamiseks ja reostuse ennetamiseks püüame lähtuda alljärgnevatest eesmärkidest:

  • Käitleme metalli- ja muid jäätmeid nii, et võimalikult palju jäätmeid leiab korduv- ja taaskasutamist.
  • Püüame tagada jäätmete käitlemise keskkonnale ja inimesele ohutul viisil, vähendamaks jäätmeteket ning õhu- ja pinnasereostust.
  • Keskkonnakaitse osas teeme koostööd teiste asutuste, organisatsioonide ning ametkondadega.
  • Püüame oma tegevuses vähendada ressursikasutust.
  • Võimaluse korral rakendame uusi tehnoloogiaid, mis aitavad kaasa eesmärkide saavutamisele.
  • Teavitame kõiki töötajaid ettevõtte ja inimeste tegevusest tulenevatest võimalikest keskkonnamõjudest ning CRONIMET Eesti Metall OÜ keskkonnapoliitika nõuetest.
  • Teeme perioodilisi keskkonnapoliitika eesmärkidest lähtuvaid ülevaatusi, et parandada ja täiustada keskkonnategevuse tulemuslikkust.

CRONIMET Eesti Metall OÜ-le on Jõgevamaa, Harjumaa, Valgamaa ja Tartumaa Keskkonnateenistuste poolt väljastatud jäätmeload ning Keskkonnaministeeriumi poolt väljastatud ohtlike jäätmete litsents autoromude ning elektroonika- ja trafojäätmete kogumiseks ning veoks.